Koučování je služba, která má svou cenu. Řídí se rozsahem nároků klienta na služby kouče, popřípadě předpokládanou délkou spolupráce. Stanovena je dohodou obou stran.

Ochutnávka 30-60 minut osobně či telefonicky.

Pro klienty, kteří se chtějí setkat s koučem a vyzkoušet si koučování, je k dispozici nezávazná ochutnávka. Klient se zde seznámí s koučovacími principy a přístupem kouče. Získá příležitost osahat si možnosti, které spolupráce s koučem přináší. Často si koučovaný již při prvním sezení uvědomí souvislosti, které ho posunou vpřed.

Cena je stanovena DAREM.

Přinese-li Vám konzultace prospěch, můžete podpořit kouče finančním darem dle svého uvážení.

Výši daru si klient určí sám.


Osobní setkání

Strany si dohodnou místo pracovního setkání, kde probíhá koučink formou nerušeného rozhovoru. Místnost určená pro koučování, klientem zvolené místo, veřejné místo, kancelář. Vždy po dohodě obou stran.

60 min/1000 CZK

Dlouhodobá spolupráce nabízí možnost dohodnout si individuální cenu.

Koučování po telefonu (Skype)

Nejčastější způsob koučování v zahraničí. Finanční a časové náklady klienta za službu jsou mnohem nižší. Pro obě strany je flexibilnější, neřeší vzdálenost, přitom stejně efektivní. Vhodné pro časově zaneprázdněné osoby, případně citlivější klienty, kteří upřednostňují anonymitu před osobním setkáním. Výhodou je osobní komfort klienta, který si sám zvolí pohodlné místo, kde se může nerušeně věnovat rozhovoru s koučem.

60 min/700 CZK

Dlouhodobá spolupráce nabízí možnost dohodnout si individuální cenu.

Koučování mladých sportovců

Proč koučovat mládež? Protože se díky koučovacím postupům učí jak se učit a přijímat zodpovědnost za své kroky a rozhodnutí. Koučování posiluje sebeuvědomění a důvěru ve vlastní potenciál.

Cena je zde odvislá od dohody kouče s rodiči sportovce a není pevně stanovena.

Vyřešme to na procházce

S koučem se můžete projít – Walk koučink – a utřídit si své myšlenky. V klidném prostředí, poklidnou chůzí, s klidnou myslí… Výsledek takové procházky může být pro klienta velmi příjemným překvapením.

60-90min/1500 CZK


Obvykle se základní spolupráce nastavuje v rozsahu 4-6 sezení, doplněných předem stanoveným počtem podpůrné telefonické či emailové komunikace.

Delší forma spolupráce se stanovuje v rozsahu 3-6 měsíců, 8-12 sezení nebo je časově rozvržena opět dohodou obou stran.

Klient se může rozhodnout pro dlouhodobou spolupráci např. při vedení na cestě osobního rozvoje.

Jednoznačně preferuji individuální přístup, vstřícné jednání a dohodu. Jaké si to uděláme, takové to bude.


Chceš se napojit na spirálu osobního růstu? Dohodni si cenu pro dlouhodobou spolupráci a konej!

Mluvit umí každý… Co uděláš Ty?

ZLATÁ KARTA BONUSOVÉHO KLIENTA! 

Nevíš, co to je? Zeptej se mě!


Nejsi si jistý svou investicí? Váháš?

POZVI KOUČE NA KÁVU! …

…tam si to s ním vyříkej, prozkoumej své možnosti a sám se rozhodni!

Otázka: Kolik jsem ochoten zaplatit za službu, která mi pomůže posunout se vpřed?


 

KOUČINK je spirálou vědomého rozvoje