Tag Archives: Životní filozofie

 

HRÁČ JAKO PARTNER?

 

Doba se změnila. Dnešní děti jsou jiné, než jsme byli my. Mocenský nástroj ve formě neustálé kontroly, direkce a příkazů pomalu ustupuje ze scény. Základní potřebou se stává svoboda. Moderní lidé chtějí krátké a rychlé podněty, peníze berou spíše jako prostředek k seberealizaci než jako primární cíl, chtějí žít život podle svého. Chtějí všechno hned. Jsou tak naučeni a zvyklí, že to jde. Celý svět se rozděluje díky komunikačním technologiím, lidé se vzdalují od sebe a míří k čím dál větší individualizaci. O to těžší je zajistit fungování jednotlivce ve skupinovém sportu, jeho spokojenost, zaujetí a zapojení do společné práce

 

RAMBO

 

Kdo z vás si pamatuje kultovní válečnou postavu jménem Rambo, kterou ztvárnil Sylvester Stallone a stal se díky ní nesmrtelným?

A jak souvisí tento namakaný válečník se sportem?

Dovolím si vytvořit symbolickou spojitost, zdánlivě vzdálenou a odlišnou, avšak jednoduchou, silnou a fungující také pro každého sportovce.

Rambo je vždy vítěz. Tak už to v takových filmech chodí. Je to příliš naivní a pohádkové? Možná. Avšak Rambo má něco, co funguje. Shrnul jsem to ve své symbolice do tří zásadních bodů:

 

PAPIŇÁK

 

„Mysl ovládaná vztekem (či jinou negativní emocí) má na okolní skutečnost zkreslený pohled a přivozuje si tak nekonečné frustrace.“

Jon Kabat-Zinn, z knihy Život samá pohroma

Jsou chvíle, kdy bys jako trenér nejraději hráče roztrhl, protože neudělal na hřišti to, co jsi ty od čáry viděl jako jasné řešení?

Jsi hráč, který se neustále podivuje nad rozhodnutím rozhodčího, a ještě pět minut po něm jsi uvnitř napjatý vztekem a zlostí k prasknutí?

Jsi občas jako papiňák, vře to v tobě, chtěl bys změnit situaci, ale nemáš nad ní žádnou moc?

Je vůbec něco, co se v této chvíli jeví jako konstruktivní reakce? V té chvíli, kdy se vlna emocí a s ní spojená energie chystá vytrysknout a ovládnout tě skrz naskrz?

 

ZEN – NA CESTĚ K VÍTĚZSTVÍ

 

Hráč chce být úspěšný a nakládá si velké cíle, velké váhy, velké úseky. Má od sebe velká očekávání a žije pod velkým tlakem okolí i sebe samého. Necítí se úplně nejlépe, ale MUSÍ být přece ÚSPĚŠNÝ. Spokojenost je v nedohlednu, hlavně však, že cíle a očekávání jsou velké a zdánlivě i blízko.

Přístup, který nemá daleko k frustraci, energetickému vyčerpání, ztrátě lásky ze sportu, ke zranění…

Existuje na stejné téma také jiný pohled? Sport a progres, úspěch a vítězství? Ano, je to ZEN.

Filozofie ZENu je stovky let stará. Dala by se charakterizovat těmito slovy:

 

JÁ CHCI TAKY JEDNIČKU!

 

Jeden můj přítel mi kdysi moc dobře poradil.

Řekl mi toto: „Michale, každé dítě má právo získat svoji jedničku.“

Jirka Halda je speciální pedagog a personální poradce a možná tím myslel také to, že pokud chceme někoho něco naučit, potřebujeme nutně najít něco, co u něj funguje, co můžeme ocenit, co je pro daného člověka dosažitelné a za co může dostat svoji jedničku.

Čas mi ukázal, že je to jedna
z nejdůležitějších podmínek
pro budování sebedůvěry hráče.

M E D I T A C E   a   S P O R T

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

…mnoho úspěšných sportovců medituje nebo se věnuje nějaké jiné formě vědomé relaxace a odpočinku těla i mysli?

Proč to dělají? Mají pro to několik zřejmých důvodů…

NOVODOBÝ HRDINA

 

CO JE TO HRDINSTVÍ?

…a pak hrdina svou odvahou, silou a chytrostí přemohl nepřítele a vyhnal ho z města…

Hrdina je ten, kdo činí skutky, na které si jiní z různých důvodů netroufnou…

Hrdina nám ukazuje, co všechno je možné, když se pro něco rozhodneme…

Hrdina nemluví a nekáže. Hrdina koná a svými skutky ovlivňuje chod dějin…

 

HRDINSTVÍM je v novodobém světě nazývána schopnost “vědomě vystupovat z komfortní (pohodlné) zóny“.

Je to základní akt “vědomého učení“.

CHCETE-LI SE NĚCO NAUČIT, VYSTUPTE Z KOMFORTNÍ ZÓNY!

 

ORIENTOVAT SE, ABYCH ROZUMĚL

Inspirováno životem

Otázka: Co se myslí tím „začal pracovat se svou hlavou“?

Aniž bych byl odborníkem na mozek a jeho schopnosti, vygůglil jsem si, jak rychle je mozek schopen učit se, využívat sílu představivosti či vytvářet nová neuronová spojení. Prý dokáže překrývat staré zápisy novými, měnit náhled na minulost, flirtovat s budoucností, cvičit se ve dne i ve spánku, pracovat se sugescemi či energeticky silnými a pozitivními slovy…

Slova jsou totiž nositeli „významu, hodnoty a s tím také energie“. Věděli jste to a využíváte je podle toho ve své komunikaci?

Mozek dokáže také sám sebe přesvědčit o něčem, co dovede sportovce k vítězství stejně jako k trapné prohře.

Zjistil jsem si o něm, že umí vyvolat fyziologickou odezvu těla jen díky přemýšlení o něčem. Znáte ten test s citrónem a odezvou těla, když si jen „představujete“ kousnutí do citrónu? Brrr!

SEBE-Vědomí, Úcta, Důvěra


Zázračná slova, jejichž významy jsou obestřeny jemným závojem neznalosti. Mnoho sportovců používá sebevědomí jako běžný pojem, který rozhoduje o jejich výkonu. Je to – a není to – pravda. Je toho více, na čem záleží…

 

SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí je jen jedním z pilířů dobrého výkonu. Být si vědom svých silných a slabých stránek, vědět kdo jsem a kam patřím, umět vybrat v dané situaci vhodné řešení a neinvestovat energii do toho, co je mimo mou kontroluto je sebevědomí. Být si vědom svých zdrojů, které můžu využít v probíhajících situacích, znát své úspěchy stejně jako selhání, to je sebevědomí. Sebevědomí znamená vědět kdo jsem, na co si troufnu, sebevědomí je znát své hranice a umět s nimi pracovat.

 

100 VĚCÍ, KTERÉ MÁM

 

NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ: NA SCÉNU!

Je Nový rok. Období a datum, které vybízí k zamyšlení, ujasnění nových cílů a realizaci odkládaných předsevzetí. Znáte ten stav, kdy cítíte uprostřed prosince potřebu něco změnit? Ale odložíte to na Nový rok – 1.ledna, protože právě tohle datum má v sobě tak nějak magicky přitažlivou moc a tiše, ale naléhavě šeptá: začni právě dnes…  Kdo by odolal vábivému hlasu, umocněnému léty prověřeným všenárodním stereotypem?

Již od dětství se setkávám s tímto tématem a rok co rok je to stejné. Lidé mají přání a sny, odhodlaně vstoupí se skálopevným předsevzetím na start následujícího roku a… po čase se nic nestane. Přečtěte si blogy na stránkách koučů, NLP trenérů a různých transformačních lídrů a zjistíte, že se tam se železnou pravidelností objevují právě odkazy s těmito tématy: Novoroční předsevzetí opět nefungují, Proč se mé sny neplní nebo Změňte svá přání v činy!

V některých jsou vhodná doporučení. V jiných zase jen suchá konstatování, že člověk je tvor lenivý a nejvíce práce mu dá změnit sám sebe a své návyky, jejichž je bezmocným otrokem. Někde jsem četl vtipný bonmot, že: „pohodlnost a lenost jsou obranné mechanismy mozku proti jeho přetížení“. Doporučuji tuto výmluvu použít v příhodném okamžiku. Může se to hodit:):):)